Hodiny indiviuálního léčebného cvičení kvalifikovaným fyzioterapeutem. Cílem je udržení a obnovení fyzických pohybových schopností stejně jako rozvinutí funkčních schopností. Terapie zahrnuje aktivní i pasivní pohyby, mobilizaci a manipulaci, dále pak např. trénování rovnováhy, síly a pružnosti také dechová cvičení.