Indikace

 • Nemoci pohybového ústrojí
  • vertebrogenní algický syndrom (bolesti zad), degenerativní onemocnění pohybového aparátu (páteře a velkých kloubů),             osteoporóza, stavy po ortopedických operacích (s použitím náhrady kloubní)
 • Nemoci ledvin a močových cest
  • chronické záněty, ledvinové a močové kameny po operaci nebo drcení rázovou vlnou, stavy po operaci ledvin a močových cest, onemocnění prostaty (záněty, stavy po operaci)
 • Nemoci dýchacího ústrojí
  • chronické záněty, průduškové astma, alergické rýmy, stavy po operacích dolních cest dýchacích
 • Metabolická onemocnění
  • obezita, dna, zácpa, diabetes mellitus, hyperlipoproteinemie
 • Gynekologická onemocnění včetně léčby neplodnosti
  • zánětlivá onemocnění vnějších a vnitřních rodidel, stavy po gynekologických operacích, sterilita a infertilita, klimakterický syndrom, urgentní a stress inkontinence moči
 • Onkologická onemocnění
  • rehabilitace pacientů po ukončené onkologické léčbě nádorů prsu, pohlavních orgánů, popř. jiných onkologických onemocněních, kromě zhoubných krevních onemocnění
 • Vedlejší diagnózy
  • díky přírodním léčivým zdrojům lze s úspěchem léčit také hypertenzi, ischemické choroby srdeční, ischemické choroby dolních končetin a poruchy potence

Kontraindikace

 • akutní a infekční nemoci
 • stavy po hluboké tromboze do 3 měsíců po odeznění nemoci
 • stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
 • labilní a dekompenzovaný diabetes mellitus
 • zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci
 • kachexie všeho druhu
 • nekompenzovaná epilepsie
 • psychózy a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti
 • závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
 • nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 • inkontinence stolice
 • těhotenství
 • neschopnost sebeobsluhy a denních činností bez pomoci druhé osoby a neschopnost samostatné chůze